O projekcie

Najważniejszym celem projektu jest kształtowanie zachowań konsumenckich (świadomego wyboru) zmierzających do unikania powstawania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami (wynikającą m.in. z dyrektywy UE 75/442/EEC o odpadach i 94/62/EC w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, strategii Wspólnoty w dziedzinie gospodarki odpadami z 1989 r., polityki ekologicznej RP oraz ustawy o odpadach). Drugim celem projekt promocja opakowań zwrotnych. Trzecim celem jest wsparcie wdrożenia ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, która weszła w życie 1 stycznia 2002r.
Sponsorzy projektu

Wydawnictwo Pascal