| Konkursy |

Konkurs dla liceum

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów liceów z terenu Mazowsza.
  2. Konkurs związany jest z funkcjonującą od 1 stycznia ubiegłego roku ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Nakłada ona na właścicieli sklepów obowiązek sprzedaży produktów w opakowaniach ekologicznych (przede wszystkim butelkach zwrotnych), a także umieszczenia w widocznym miejscu informacji o zasadach segregacji odpadów i znaczeniu symboli umieszczanych na opakowaniach.
  3. Konkurs ma na celu, poprzez bezpośrednie zaangażowanie w działania na rzecz ochrony środowiska, podnieść świadomość ekologiczną młodzieży oraz zachęcić ich do współpracy przy propagowaniu proekologicznej ustawy.
  4. Konkurs przebiega dwutorowo:

Ścieżka I - dystrybucyjna:

Szkoły, biorące udział w ścieżce I otrzymają pismo przewodnie do placówek handlowych i komplet edukacyjny ( 2 naklejki, wywieszka, plakat). Zadaniem szkoły jest dostarczenie tych materiałów do jak największej ilości sklepów. Zwycięży szkoła, która zbierze największą ilość potwierdzeń odbioru kompletów edukacyjnych przez sklepy. Potwierdzenie odbioru musi zawierać informację, czego dotyczy oraz czytelny podpis odbierającego, datę odbioru i pieczątkę sklepu. W przypadku wyczerpania materiałów dystrybucyjnych uczestnicy mają prawo do ich samodzielnego powielenia (powielanie plakatu nie jest konieczne).
Warunkiem udziału szkoły w ścieżce I jest dostarczenie na adres SKE "Zielone Mazowsze" pisemnego zgłoszenia konkursowego ( można to zrobić faxem - (022) 669-13-06, pocztą bądź bezpośrednio przy odbiorze pakietów ). Powinno ono zawierać informacje o liczbie uczniów uczęszczających do szkoły, ilości oczekiwanych pakietów dystrybucyjnych. Wzór znajduje się na końcu ogłoszenia o konkursie. Pakiety będzie można odbierać pod adresem SKE "Zielone Mazowsze" Nowogrodzka 46 lok. 6 ( II piętro ) w Warszawie ( niedaleko dworca Centralnego ) codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 10 do 20. Prosimy tylko o wcześniejsze podanie godziny odbioru, abyśmy mogli zagwarantować naszą obecność ( w tej sprawie umawiać się należy pod tel. 502813642 ). W szczególnych przypadkach komplety dystrybucyjne dostarczymy sami. Ponieważ ilość kompletów jest ograniczona, organizatorzy nie gwarantują ich wszystkim chętnym. O otrzymaniu materiałów będzie decydowała kolejność zgłoszenia się do siedzib organizatorów.
Zgłoszenia do tej części konkursu prosimy dostarczać do 5 grudnia 2002 r.
Potwierdzenia odbioru pakietów informacyjnych prosimy przesyłać najpóźniej do dnia 5 stycznia 2004 roku.

Ścieżka II - plastyczna:

Organizatorzy konkursu oczekują również na prace plastyczne związane z problemem nadmiernej ilości odpadów opakowaniowych zaśmiecających nasze otoczenie. Oceniana będzie pomysłowość i oryginalność wykonania (oprócz rysunków i plakatów mile widziane będą inne formy plastyczne, w szczególności wykonane z odpadów). Na dostarczanych pracach należy napisać imię i nazwisko, wiek, klasę oraz umieścić pieczątkę szkoły. Uczestnictwo w konkursie plastycznym nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia. Prace przyjmujemy do dnia 20 grudnia.

Uwaga: Uczestnictwo w jednej części konkursu nie zobowiązuje w żaden sposób do zaangażowania w drugą (ale też nie wyklucza).

Nagrody

Ścieżka dystrybucyjna:

I miejsce - 800 zł
II miejsce - 500 zł
III miejsce - 300 zł

Ścieżka plastyczna:

Główną nagrodą jest rower miejski. Oprócz tego twórcy prac otrzymają nagrody książkowe, karnety do kina, teatru, torby płócienne i kilka mniejszych nagród.

O terminie wręczenia nagród organizatorzy poinformują pisemnie w terminie do 12 grudnia 2003 roku.

Sponsorami nagród są Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wydawnictwo PASCAL.

Więcej informacji o kampanii i materiały informacyjne do wykorzystania znajdują się na stronie internetowej: www.zielonabutelka.eco.pl. Informacje jak unikać śmieci znajdziecie państwo na stronie www.niesmiece.most.org.pl ( w zakładce dekalog )

Maciej Roszkowski
Mazowiecki koordynator kampanii